Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

FRONTLINE® SPRAY

frontline

FRONTLINE® SPRAY  ( ook tegen bloedluis )
(fipronil) 100 of 250 ml
Oplossing voor uitwendig gebruik.
Handpompspray 100 ml: 1 x pompen = 0,5 ml
Handpompspray 250 ml: 1 x pompen = 1,5 ml
Voor bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) bij honden en katten en voor
bestrijding en preventie van teken (Rhipicephalus spp. en Ixodes ricinus, overbrenger
van Lyme Disease) bij honden.
Lees de volgende pagina's vóór gebruik.
Bewaren: Buiten de invloed van licht en warmtebronnen. Niet bewaren boven
25 °C (niet in de koelkast of vriezer bewaren).
DIERGENEESMIDDEL
Reg. NL 8783 - VRIJ
MERIAL B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velserbroek
VÓÓR DE BEHANDELING PRODUCTINFORMATIE
FRONTLINE Spray kan op een eenvoudige en veilige manier worden toegediend. Zelfs
zogende of drachtige dieren, pups en kittens kunnen zonder bezwaar met FRONTLINE
worden behandeld. FRONTLINE Spray bevat alcohol en kan daardoor bepaalde materialen
aantasten (b.v. gelakte oppervlakten).
Wij raden u aan de volgende pagina's aandachtig te lezen vóór u met de behandeling begint.
Enkele tips bij de behandeling
U mag uw huisdier twee dagen vóór en twee dagen na behandeling niet wassen. Voor
een optimale werking dient u uw huisdier helemaal, tot op de huid, te bevochtigen
met FRONTLINE. Tijdens het spuiten de flacon goed rechtop houden. Om de kop van
het dier te behandelen kunt u het product op een washandje spuiten, waarmee u de
kop zachtjes inwrijft. Dit om te voorkomen dat het product in de ogen, de neus of in
de bek van het dier komt. Katten kunnen eventueel helemaal op deze manier worden
behandeld. Twee dagen na de behandeling wordt de activiteit van FRONTLINE niet
meer beïnvloed door regen, wassen (ook met shampoo) of zwemmen.
Na behandeling is uw dier gedurende vele weken beschermd tegen vlooien en teken:
WERKINGSDUUR
Hond Kat
VLOOIEN tot 3 maanden VLOOIEN tot 6 weken
TEKEN tot 4 weken -
BIJSLUITER
FRONTLINE® SPRAY (fipronil)
Oplossing voor uitwendig gebruik
Honden en katten.
SAMENSTELLING
Fipronil 2,5 mg
Excipiens q.s. 1 ml
INDICATIES
Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) bij honden en katten. Bestrijding en
preventie van teken (Rhipicephalus spp. en Ixodes ricinus, de overbrenger van Lyme
Disease) bij honden.
DOSERING EN toedieningswijze
Gebruiksaaanwijzing
Twee dagen vóór tot twee dagen na de behandeling het dier niet wassen, omdat daardoor
de vetlaag op de huid weggewassen kan worden. De gehele vacht vanaf een afstand
van 10-20 cm bespuiten. Tegen de haargroei inspuiten, waarbij de gehele vacht
nat moet worden. Masseer de vacht, in het bijzonder bij langharige dieren, zodat het
product tot op de huid kan doordringen. Het gebruik van handschoenen wordt hierbij
aanbevolen. De vacht op natuurlijke wijze laten drogen. Niet droogwrijven of föhnen.
DOSERINGSSCHEMA
Dosering: dieren met een korte vacht
Dosering in ml
per kg lichaamsgewicht
1. Kat, kleine hond (lichter dan 5 kg) 4 ml per kg
2. (Middel) grote hond, kat (5 tot 15 kg) 3 ml per kg
3. Grote hond (15 tot 40 kg) 2 ml per kg
4. Zeer grote hond (zwaarder dan 40 kg) 80 ml per dier
Overeenkomend met
flacon 100 ml (1x pompen = 0,5 ml)
Overeenkomend met
flacon 250 ml (1x pompen = 1,5 ml)
1. 8 x pompen per 1 kg 8 x pompen per 3 kg
2. 6 x pompen per 1 kg 6 x pompen per 3 kg
3. 4 x pompen per 1 kg 4 x pompen per 3 kg
4. - 55 x pompen per dier
Dosering: dieren met een dichte of lange vacht
Bovenstaande dosering mag maximaal verdubbeld worden.
Doseerinterval: minimaal 4 weken.
Werkingsduur: FRONTLINE beschermt van 5 weken tot maximaal 3 maanden tegen
vlooien en tot maximaal 4 weken tegen teken. De werkingsduur is
afhankelijk van de infectiedruk.
Eigenschappen: Tijdens het bespuiten vormt het product een film, waardoor de vacht
gaat glanzen.
DRACHT EN LACTATIE
Het product mag worden toegepast op drachtige en zogende dieren en op pups en kittens.
CONTRA-INDICATIES
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet
gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Bijwerkingen
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen
worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel.
Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande
huidreacties, lokaal haarverlies, jeuk of roodheid gemeld na gebruik. Uitzonderlijk
werden overmatig speekselen, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid,
depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingssymptomen opgemerkt
na gebruik. Niet overdoseren.
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling. Laat
honden niet toe te zwemmen binnen 2 dagen na toediening (zie rubriek 'Verwijdering').
Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de
overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig
uitgesloten worden.
Waarschuwingen voor het doeldier
Voorkom dat het product tijdens het sprayen in de ogen komt.
Voorzorgen voor de toediener
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact
van het product met de mond en ogen vermeden worden.
Dieren en toedieners met een gekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol
moeten contact met Frontline Spray vermijden. Vermijd dat dit product in contact komt
met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele
blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.
Handen na behandeling wassen.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is,
en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats
droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen,
maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet toe te laten om te
slapen bij de eigenaren, in het bijzonder kinderen.
Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.
Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten
voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen
voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product.
Spray de dieren in een goed geventileerde ruimte.
BEWAREN
Niet bewaren boven 25°C. Niet in een koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in de
oorspronkelijke verpakking. Uit veiligheidsoverwegingen buiten de invloed van warmte
houden (ontvlambaar).
Verwijdering van ongebruikt geneesmiddel of restanten
Ongebruikt product of afvalmateriaal moet in overeenstemming met de relevante
nationale wetgeving afgevoerd worden. Fipronil kan een nadelig effect hebben op
organismen die in het water leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen, of sloten
met het product.
DIERGENEESMIDDEL
Reg. NL 8783 - VRIJ
Vervaardigd door: MERIAL, Lyon, Frankrijk
Voor Nederland: MERIAL B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velserbroek
hr031008

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.