Inloggen

Wat over ziekten Dr Vermeire J

kanarie geel ziek


 

Beste vogelliefhebber Wout, 

De website staat vol mooie tips voor de vogelliefhebber en ik zal hier nog enkele opmerkingen geven: zin!! 

2.  Zwarte stip= een Circo-virus zoals de Beak and feather disease bij de psittaciformen. Dit virus geeft een aantasting en een duidelijke opzetting van de galblaas. Hierdoor ziet men op het abdomen van nestjongen de bekende zwarte stip. Zoals bij alle infecties door virussen bestaat er geen curatieve behandeling. Preventief vaccineren zoals bij het pox-virus is nog niet mogelijk (=nog geen efficiënt vaccin). Vooreerst zal men dus moeten zorgen dat vogels vrij zijn van alle andere pathogene organismen (Atoxoplasmose, coccidiose, Giardia,…). Ook zal men, indien men de prevalentie wil doen dalen, veel strenger moeten gaan selecteren en zal de hygiëne in de volière een groter rol gaan spelen!!  

3. Ornithose= Bij een piepende ademhaling, neusvloei, oogvloei en opzetting (unilateraal) moet de kweker steeds aandachtig de situatie opvolgen. Deze symptomen worden immers hoofdzakelijk veroorzaakt door Chlamydia psitacci.Dit is een intra-cellulaire kiem, die overdraagbaar is op de mens (=zoönose)!! Indien een kweker last heeft van ademhalingsproblemen of chronisch vermoeid is, mag hij/zij niet vergeten te vermelden aan de dokter dat hij/zij vogels kweekt. Doordat de kiem intra-cellulair leeft, moet men de vogels behandelen met een antibiotica (tetracycline) dat de cel penetreert zoals vb.ORNICURE . 

4. Atoxoplasmos, Lankesterella= Aandoening veroorzaakt door ééncellig organisme. Dit is een vorm van coccidiose die zich verspreid via het bloed naar lever, milt, longen, geslachtsorganen(=slechte kweekresultaten) en de hersenen. Dit is nog steeds een van voornaamste doodsoorzaken bij kanaries .Door de meestal sterk opgezwollen lever wordt dit de volksmond nogal eens “de dikke leverziekte” genoemd. De exacte diagnose kan het best gesteld worden door een bloedkleuring. Zoals voor coccidiose worden hoofdzakelijk sulfonamiden gebruikt zoals COXI PLUS, esb-3. Meestal wordt aangeraden deze middelen intermitterend te verstrekken (1 week behandelen, 1 week niet,opnieuw 1 week). Bij veel problemen soms aangewezen langer te behandelen. 

5.Aankoop nieuwe vogel= Altijd de vogels gedurende 2 weken in quarantaine plaatsen en al deze vogels behandelen. Dit om de insleep van pathogene kiemen in gevoelige bestanden te vermijden!!! Zelfs de beste kweker kan met subklinische geïnfecteerde vogels zitten en zich daarvan niet bewust zijn! Daarom aandachtig de vogels, die in quarantaine zitten, observeren gedurende 2 weken en ondertussen behandelen met vb. een combinatie van THERAPRIM (trimethoprim) & COXIPLUS (sulfonamide)= in 2 liter water 1 zakje THERAPRIM en 1 zakje COXIPLUS. 

Nog veel succes met je  homepage Dr. Vermeire J.