Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

De stam kweek.

Kijk en vergelijk
De Stamkweek.                                                     wout van gils

Voor de ervaren kweker van kanarie vogels en of mutaties zal dit zeker niets nieuws zijn. Dat er direct topvogels gekweekt gaan worden als men goed aan stamkweek doet is ook wel wat overdreven maar toch. DE STAMKWEEK IS DE KORSTTE WEG NAAR HET RESULTAAT TOE. Men is gauw geneigd te zeggen dat de topkwekers veel foefjes kennen enz. enz. Ik denk dat er tijdens het hele kweekproces van de vogels weinig foefjes zijn uit te halen. Goed koppelen met goede gezonde vogels met de kennis van de achtergrond van de kweekvogels(stam)zal het meest resultaat geven. Met andere woorden de kweker zal doordacht te werk gaan.Overwegen welke vogels men gaat kweken, de afstamming van de vogels goed kennen, hun erfelijke factoren. Kortom zij kennen bijna alle eigenschappen van deze vogels.Hoe zij dat nu doen heel eenvoudig, zij doen al jaren aan STAMKWEEK .Het is hierover dat ik in dit artikel iets wil schrijven en u probeer te overtuigen van het nut van de stamkweek.

Wat is nu een stam?

Dit is een aantal vogels afkomstig uit een populatie vogels die Qua afstamming in meer of mindere maten verwantschap met elkaar hebben. Dus een streng geselecteerde groep vogels, die weinig of geen verschil laten zien in hun erfelijke overdrachten.Het zogenaamde verdringingskruisen heeft er toe geleidt dat de meeste ongewenste eigenschappen zijn verdwenen, en men heeft getracht de goede eigenschappen te behouden, en zelfs te verbeteren van welke aard deze ook zijn.Dus een STAM is een collectie vogels met dezelfde kenmerken zowel in pigment en vetstoffen-vorm-gedrag-houding- ja zelfs in de erfelijke eigenschappen. Dit is voor de verdere kweek erg belangrijk. Kortom de stam moet een waar kleurbeeld vormen in kleur tekening vorm houding bevedering ook de rust in de vogels speelt hierbij een factor enz enz.Als men begint met een stamkweek is men verplicht op alles te letten en goed vast te leggen in je kweekboek(zonder dit boek is stamkweek onmogelijk)Dit vanaf de koppeling tot dat de vogels zelfstandig zijn, alles vastleggen OA.:

 

opsommingsteken De afstamming van de vogels
opsommingsteken De erfelijke factoren (dit men al te weten)
opsommingsteken Gedrag van de vogels ( aantal eieren , nestbouw, voeren, enz. )
opsommingsteken De groei van de vogels ( kleur ... )
opsommingsteken Vorm, bevedering, houding, grootte enz.
opsommingsteken Komen er bonte jongen uit, hoe, waar en hoeveel?
opsommingsteken TT resultaten vastleggen en bijhouden

Later gaat men beginnen alle slechte en minder goede eigenschappen te gaan uitschakelen.De vogels met de goede eigenschappen zoals wij die graag zien en zoals in de standaard is voorgeschreven zullen we gaan doorhouden voor onze verder stamkweek.

Het opbouwen van een stam

Indien men al beschikt over een selectie vogels die het redelijk goed doen zowel in de kweek als op de TT en die dus de standaard eisen goed benaderen en waarvan men de erfelijke eigenschappen goed kent.Is de basis al gelegd om aan stamkweek te gaan doen, met andere woorden hiermee kun je verder een goede stam gaan opbouwen.En kweek dan in deze groep vogels nog geen nieuw bloed in.Heeft men deze gegevens niet, of wil men een andere kleur gaan kweken, dan is het natuurlijk wat anders. Wat men dan te doen staat. Ga naar een kweker toe na het kweekseizoen die jou gewenste kleurslag heeft en waarvan u weet via TT uitslagen dat zijn resultaten goed zijn met deze vogels en dit niet met een of twee vogels maar met meerdere vogels van deze kleurslag en dit al over een langere periode. Dit geeft je een degelijke garantie dat hij over goede vogels (STAM) beschikt en dus zeker ook aan stamkweek zal doen. Ik hoor al eens zeggen: ja maar die mijnheer verkoopt toch ook niet zijn beste vogels dat is dan ook bijna wel zo maar deze mijnheer kan ook niet al zijn vogels behouden. En als u bij hem een goede afspraak maakt zult u zeker een goede keuze kunnen maken uit zijn verkoop vogels die ook uit zijn stam komen en dus voorzien zijn van deze goede erfelijke factoren. En waar u zeker mee kunt beginnen met stamkweek.Bij deze kweker gaat men kopen 2 mannen en vier poppen, de poppen mogen twee zusters zijn, de andere twee poppen mogen niet verwant zijn.uiteraard zult u dat zelf controleren in het kweekboek van de verkoper vraag hier naar hij zal u dat zeker laten zien.Noteer eventuele aan en opmerkingen indien deze er in vermeld staan. U controleert het volgende..:

 

opsommingsteken Kleurslag van de vogels
opsommingsteken Afstamming van de vogels
opsommingsteken Erfelijke factoren van de vogels
opsommingsteken De ringnummers
opsommingsteken De grootte van het nest
opsommingsteken Eventuele TT-uitslagen

De reden dat we twee poppen kopen verschillend van elkaar heeft als reden om zo lang mogelijk blijven door te kweken met deze nakomelingen. Zouden we onze twee mannen(broers) koppelen aan de vier zusters(door wisselbroed) dan zitten we direct in regelrechte inteelt. Zeker als we onze jonge vogels naderhand nog eens onderling gaan koppelen(inteelt mag maar wel tot een zekere hoogte, en met goede sterke uitgeselecteerde vogels)

De kweek

Als we met de hierboven beschreven vogels gaan kweken krijgen we als eerste jaar HALFBROER en HALFZUSTER van elkaar hier uit zoeken we na de kweek de beste vogels uit wat betreft kleur tekening bevedering grootte vorm enz.Hebben we de vogels uitgezocht zowel van de man als van de pop .Dan kunnen we weer een keuze gaan maken voor het volgend jaar van b.v. HALFBROER+HALFZUSTER of nog verder gaan b.v. VADER+DOCHTER of ZOON+MOEDER. Het zal duidelijk zijn bij deze laatste koppelingen dat dit goede vogels moeten zijn in grootte en vorm incl. bevederingstructuur.Indien na deze koppelingen en enkele kweekjaren later, enkele jongen vogels niet aan de verwachtingen voldoen. B.v. ze worden te klein en of de bevederingstructuur wordt minder. Dan is het verstandig om een vogel aan te kopen met de eigenschap die uw vogels minder hebben laten zien in hun uiterlijk.De bedoeling hiervan is uit dat koppel met het nieuwe bloed jongen vogels in te gaan zetten in uw stam vogels die u al bezit. Natuurlijk kunnen we ook nog een jonge vogel uit de tweede generatie terug gaan koppelen aan de grootvader en of grootmoeder. Ja zelfs aan overgrootvader/moeder.We kunnen indien we doordacht en zeker te werk gaan erg ver gaan wat betreft de verwantschap van onze kweekvogels, zonder aan regelrechte INTEELT te doen.Boer * zus is wel de kortste weg om alle goede en slechte eigenschappen uit te selecteren maar weet wel dit kan alleen bij kerngezonde en sterke uitgeselecteerde kweekvogels.Het is daarom is om die reden dat deze methode nu niet direct is aan te bevelen. Het zal nu ook wel duidelijk gaan worden dat we een goede kweekadministratie nodig hebben. En dus ook niet te snel een vreemde vogel in je stam moet gaan in kweken.In het kort komt het hier op neer dat men de eerste jaren als volgt moet gaan kweken.

A - Eerste jaar:

opsommingsteken 1. MAN + POP (Halfbroer en halfzusters)
opsommingsteken 2. POP + MAN (Halfzuster en halfbroer)

B - Tweede jaar:(jongen of oudervogels van paring A.)

opsommingsteken 1. VADER + DOCHTER.
opsommingsteken 2. MOEDER + ZOON.
opsommingsteken 3. NEEF + NICHT.
opsommingsteken 4. HALFBROER + HALFZUSTER.
opsommingsteken 5. OOM + NICHT.
opsommingsteken 6. TANTE + NEEF.

Ik denk dat deze kreten u vreemd over komen, maar voor de beginnende kweker leek mij dat dit het duidelijkste over komt. Dan in de gebruikelijke formule vorm daarom zo.

C - Derde jaar:

Jonge vogels genoemd onder B onderling koppelen.

D - Vierde jaar:

Dit allen voor ervaren kwekers en als het nog nodig mocht zijn kan men enkele ouder vogels gaan koppelen aan enkele nieuw aangekochte vogels maar wel nauw verwante vogels die toch drager zijn van nieuw bloed. Zodat deze komend jaar weer ingezet kunnen worden in onze stam.Op deze manier kan men vele en vele jaren doorgaan, zonder tot een regelrechte inteelt te komen.En we zullen zeker op deze manier met de vogels goed aan de top kunnen blijven mee draaien. Wat toch de bedoeling is van de stamkweek.Een veel gebruikte methode is ook de volgende die ik u zeker niet wil onthouden en ook wil aanraden. Misschien een tip om beiden uit te proberen met twee lijnen b.v.

Deze methode is de volgende.

De patrokliene en/of matrokliene methode

Patrokliene methode = vader gelijkend.

Matrokliene methode = moeder gelijkend

Deze methode lijkt erg veel op de methode reeds hierboven beschreven onder A-B-C-D en is als volgt te gebruiken.

DE PATROKLIENE METHODE..:(= VADER GELIJKEND)

Eerste jaar.: Man stamvader paren aan 2 a 3 goede poppen.

Tweede jaar.: Mooiste en beste dochters paren aan stamvader.

Derde jaar..:De mooiste poppen uit het tweede jaar koppelen aan de stamvader.

Vierde jaar.:De nakweek van het 3 jaar onderling kweken.

DE MATROKLIENE METHODE..:(= MOEDER GELIJKEND)

Deze kunnen we starten met vogels uit het 2 jaar van de patrokliene methode,We gaan nu twee lijnen krijgen.

- EEN LIJN : Vader gelijkend (patrokliene methode)

- EEN LIJN : Moeder gelijkend (matrkliene methode)

DIT GAAT ALS VOLGT..:

Eerste jaar: Pop stammoeder paren aan een goede en betrouwbare man uit de patrokliene methode.

Tweede jaar: De mooiste zoon uit het 3 jaar terugparen aan de stammoeder.

Derde jaar: De beste zoon uit het 3 jaar terug paren aan de stammoeder of dochter uit het 2 jaar.

Vierde jaar: We bezitten nu twee lijnen gelijk met de patrokliene methode. De jongen uit het vierde jaar kunnen onderling gepaard worden.En we beginnen nu weer met het vormen van twee lijnen.

Met deze methoden is het mogelijk op enkele jaren een goede stam op te bouwen en of te behouden. Uiteraard zal men gespaard moeten blijven van Bv ziekten en of andere tegenslagen. En het na enkele jaren een nieuwe lijn langs de bestaande lijn op te zetten is zeker een aanrader. Blijf wel altijd letten op de dominerende factoren.

Besluit

De bedoeling van de stamkweek zal u nu wel duidelijk zijn veronderstel ik. We zetten een basis op waaruit geregeld goede vogels zouden moeten gaan komen.Dit uiteraard met de nodige kennis en zonder tegenslagen ziekten enz. We zullen ook zo niet elk jaar nieuwe vogels aan hoeven te kopen. We zijn nu zelf in staat om via de stamkweek geregeld een prijsje mee te pakken op onze tentoonstellingen. En als we het goed gedaan hebben beschikken we nu ook over goede uitgeselecteerde kweekvogels .Langs de stamkweek is succes op lange termijn verzekerd zonder steeds vogels bij te blijven kopen en weer opnieuw te gaan afwachten wat het deze vogels als afstammelingen geven.

Tips voor het opzetten van een stam..:

1. Begin niet met te veel of verschillende soorten vogels.

2. Richt je tot een of twee specialiteiten.

3. Pas een zeer strenge selectie toe.

4. Koop je vogels ook bij iemand die maar enkele soorten heeft en hiervan aantoont een specialiteit van heeft gemaakt.

5. Noteer alles in een kweekboek, en koop via een kweekboek.

6. Let op bevederingstructuur, grondkleur /tekening en of schimmelfactor.

7. Weet wat je kweekt en lees de standaarden van die vogels.

8. Niet te snel nieuw bloed inkweken, als dit niet direct noodzakelijk is.

9. Blijf je vogels vergelijken op de TT met andere toppers in deze soort.

10. Sluit jongen vogels met een levervlek in het nest altijd uit voor je verder kweek.

Beste kanarie kwekers.:

Ik hoop met dit artikel bij u de stamkweek te verduidelijken ,het lijkt allemaal wat moeilijk maar ik weet zeker eenmaal er mee bezig dat dit zeker mee valt en de moeite zal lonen. Hoe eerder je er mee begint zoveel te eerder zul je goede vogels gaan kweken met een goede stam vogels voor de komende jaren.Maak er reeds het komend kweekseizoen een aanvang mee , doe het in overleg en doordacht en weet wat je wilt (niet te veel soorten) en denk er aan een strenge selectie en een goed kweekboek te samen met de stamkweek is de kortste weg naar het succes. E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Ten Berge Tuinhuizen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.