Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Nieuwe mutatie Beryl ????

Exploratie van een nieuwe mutatie met de naam  ' BERYL '  

Tijdens een bezoek aan de Diamond Bird Show in de nieuwe evenementenhal 'De Populier' te Zandhoven (B) op zaterdag 13 oktober j.l. werden we doorburyl mutatie 1 Herman Clijmans (keurder K.B.O.F.) er op geattendeerd dat er ter plaatse enkele vogels als nieuwe 'Phaeomutant' te bewonderen waren ... "of we ze eens even willen komen bekijken nu we er toch zijn ?" Een half dozijn exemplaren bleken er apart te zijn tentoongesteld met daarbij de aanduiding 'BERYL- nieuwe mutatie'. Wie schetst onze verbazing toen we de indrukwekkende extreem-sterk-opgebleekte verschijning mochten aanschouwen van de Phaeogeel en Phaeowit-dominant met een nagenoeg zilver-grijsbeige enigszins streperig-gevormd melaninepatroon. JVO wees ons ter plekke bij een wit-dominant-exemplaar met name ook op de hagelwitte onderbevedering (dons). Zeer merkwaardig ook, sneeuwwitte donsbevedering ontsproten uit gitzwarte 'stoppels' (zie ook beide afb.berylgeel) Vooral door de mutant in 't wit met z'n parelgrijs-beige uitmonstering (blikvanger) waren we bijzonder gecharmeerd. In eerste instantie deed deze nieuwe verschijningsvorm denken aan een gecombineerde mutatie van de Phaeofactor met één, of misschien zelfs meerdere reeds bestaande melaninereducerende en/of melaninebelettende factoren. Echter, dit bleek volgens Jan Van Overvelt reeds een achterhaalde gedachte. Er blijkt intussen veel meer aan de hand... Phaeo-Beryl, een nieuwe ster aan het kleurenfirmament voor de verre toekomst ? (lees vervolgens hieronder) Een speciaal woord van dank aan Dhr.Jan Van Overvelt (voorzitter TC Kleur - K.B.O.F.) voor het ter beschikking gestelde beeldmateriaal en bijbehorende tekst (auteur M. Brosens) ten behoeve van de vele bezoekers van mijn site
Groot was mijn verbazing toen in 2010 uit een koppel volbruin phaeo's een zeer lichtkleurig phaeo jong lag. Wat was dit ? Een pastel-phaeo ? Een isabel phaeo? Ik heb toen deze bruin phaeo wit dominant man gepaard aan nog andere poppen met als resultaat nog 3 mutanten. Na de rui bleken alle vier deze mutanten poppen te zijn, dus lijk het erop dat deze factor geslachtsgebonden vererft. In het kweekseizoen 2011 werd de vader tegen zijn dochters gezet met als resultaat naast gewone phaeo's 6 mutanten, 4 poppen en 2 mannen. De vader werd daarnaast ook nog gepaard aan een bruin split phaeo pop. Hieruit kwam onder andere ook één bruin split phaeo met deze nieuwe mutatie. Omdat ik wilde weten hoe deze factor vererft werd deze man ook nog gebruikt tegen vier klassieke bruingele poppen. Hieruit kwamen 26 jongen, allemaal bruin split phaeo. buryl mutatieWaarschijnlijk zijn enkele van de jonge mannen uit deze koppeling split voor de nieuwe mutatie. Aangezien geen enkele jonge pop isabel of pastel was, was het voor mij zeker dat ik niet te maken had met pastel of isabel. De mutanten waren dus zéker géén pastel-phaeo of isabel-phaeo. Dit kweekseizoen (2012) ga ik proberen deze mutatie uit de phaeo te kweken. Ik ga een volle mutant man koppelen aan klassieke bruinen en klassieke zwarten. Als het resultaat hiervan is dat alle jongen klassiek zijn zou dit kunnen betekenen dat deze mutant alleen via de phaeofactor zichtbaar wordt. De toekomst en veel proefparingen zullen nodig zijn om uit te zoeken hoe deze nieuwe kleur zich gedraagt en vererft. Intussen heeft men  de gekweekte vogels van 2011 besproken in de technische commissie kleurkanaries KBOF en alle aanwezigen waren er van overtuigd dat het hier ging om een duidelijk herkenbare mutatie. Samengevat werd het volgende genoteerd: Werking factor: Met zekerheid kunnen we zeggen dat deze mutatie werkt op de phaeomelanine. Deze wordt verdunt en heeft een grijsachtige waas over het geheel én de typische phaeotekening wordt meer streperig. Omdat de mutatie ontstaan is uit phaeokanaries die bijna geen eumelanine meer bezitten is het te vroeg om iets over de werking op de eumelanine te zeggen. Dit zal verder moeten worden onderzocht. Vererving: Het is ook nog te vroeg om met 100% zekerheid te zeggen hoe deze mutatie vererft, maar alles wijst er op dat deze mutant geslachtsgebonden vererft. Ook bestaat het vermoeden dat deze mutatie op één of andere manier gekoppeld ligt aan de phaeofactor. Dit zal met proefparingen verder moeten worden uitgeklaard. Tekst : Martinus Brosens - Nieuwmoer-Kalmthout) (B) Alle foto's Phaeo Beryl : Jan Van Overvelt en Herman Clijmans (K.B.O.F
.E-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.