Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Wat je zeker moet weten van de rui periode.

Wat je tegenkomt in de ruiperiode  . 

tijdklok dimmer nieuwEén maal per jaar wordt het verenpak van de kanarie verwisseld, dit gebeurt tijdens de rui. Het eerste jaar wisselen de jonge jaarvogels alleen de donsveertjes Deze zal normaal plaatsvinden in de maanden juli  augustus . Bij de jonge vogels vindt echter het eerste jaar geen gehele verwisseling van de veren plaats, hier worden alleen de contourveren geruid; de slag -, staart- en dekveren verwisselen het eerste jaar niet.

Na de jeugdrui, zoals deze eerste rui genoemd wordt, laten de kanaries hun eigenlijk kleurenbezit pas zien. Deze kleurverandering bij de jeugdrui berust op een hormonale werking. Het jeugdkleed van de kanarie is over het algemeen veel doffer en laat afhankelijk van de kleur ook meer bruine veerpartijen zien in de vleugel- en staartpennen en op het rugdek. Het feit dat de vleugel- en staartpennen bij de jeugdrui niet wisselen is zeer nadelig voor die kleurslagen waarvan geëist wordt dat deze geen bruin mogen laten zien. Maar dit nadeel geldt ook voor die kleurslagen waarvan gevraagd wordt dat vleugel en staart goed doorgekleurd moeten zijn. Een jonge kanarie kan door een ongelukje één of meer staart- of vleugelpennen verliezen, bijvoorbeeld tijdens het uitvangen of bij vechtpartijen in de vlucht. Deze veren zullen nu in ongeveer zes weken weer aangegroeid zijn, maar zij zullen echter langer worden dan de veren die zijn blijven zitten. Dit verschil kan bij de staartpennen wel een halve centimeter bedragen. Het gevolg is nu dat deze kanarie, als hij aan één kant enkele staartpennen heeft verloren, in het bezit komt van een staart die niet meer symmetrisch is .Een uitgegroeide veer is dood en verandert niet meer. Zij groeit niet meer en ook de kleuren die door de kleurstofkorrels zijn ontstaan veranderen door toedoen van het lichaam althans niet meer. Zij kunnen evenwel door uitwendige oorzaken veranderingen ondergaan bijvoorbeeld door het uitlogen van het pigment onder invloed van de zon. Dit opbleken doet zich vooral voor bij kanaries in de bruinen isabel serie en speciaal als deze vogels in een buitenvolière verblijven en zodoende langdurig aan zon en regen zijn lootgesteld. Het pigmentverlies kan een zodanige vorm aannemen dat de bevedering bijna pigmentloos schijnt. Dit komt door de ozonwerking, die vooral optreedt na een regenbui bij zonnig weer. Dus  ook de zon heeft bij diverse  kleurslagen invloed  op de  uiteindelijke kleur uiting van de  vogel.Let daar goed op wand  het  kan het hele  uiterlijk van bepaalde  vogels  foutief gaan weergeven.

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.