Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

H7N7 vogelgriepvirus in Italie vastgesteld

In Italië is een infectie met hoog pathogene variant van een H7N7 vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 585.000 leghennen van dezelfde eigenaar als het eerder getroffen bedrijf in Ostellato. Deze tweede uitbraak is vastgesteld in Mordano in de provincie Bologna, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de eerste besmetting.
Omdat de eieren van het bedrijf in Ostellato werden geleverd aan een pakstation dat gevestigd is op dezelfde locatie in Mordano gaat men ervan uit dat het virus zich op deze wijze heeft verplaatst.
Hoewel geen klinische verschijnselen werden waargenomen kwam uit PCR onderzoek een H7 naar voren. Op basis van die vaststelling zullen de dieren worden geruimd en wordt een beschermings- en een toezichtsgebied ingesteld.
Daarnaast heeft Italië een tijdelijke controlezone vastgesteld die het oostelijke deel van de regio Emilia Romagna beslaat. In die regio zijn extra maatregelen van kracht. Zo moet pluimvee binnen worden gehouden, is sprake van een beperkte standstill en moet het aanwezige pluimvee iedere 21 dagen serologisch en virologisch worden getest.

Verder worden nationale maatregels van kracht om de monitoring te intensiveren op bedrijven die aan hetzelfde pakstation leveren.
Over de eerste uitbraak in Ostellato melden de Italiaanse autoriteiten dat de ruiming van de daar aanwezige dieren op 21 augustus is afgerond. Het nationale referentielaboratorium in Parma heeft bevestigd dat sprake was van een hoog pathogeen H7N7 virus. De nu beschikbare informatie wijst er volgens de Italiaanse deskundigen op dat een laag pathogene variant in het koppel is geïntroduceerd dat vervolgens is gemuteerd tot een hoog pathogeen virus.

Hopelijk blijft het beperkt tot wat het is, brengt het de show van Reggio Emilia (Emilia Romagna) eind november e.k. niet in gevaar alsook de uittocht niet van onze Italiaanse vrienden met hun vogels naar diverse shows en/of beurzen in andere delen van Europa met in het bijzonder onze V.v.N.K show te Leuven begin november e.k.

Ook de organisatie van het WK te Bari in januari 2014 zou maar best van een onverhoopt onheil gespaard blijven. Voorlopig kan men slechts afwachten hoe deze 'H7N7-crisis' in Noord Italië op termijn zich verder zal ontwikkelen, wat autoriteiten zullen beslissen en wat daarna de uiteindelijke impact ervan voor ons als siervogelkwekers tijdens internationale vogelhappenings zal blijken te zijn.
Slechts één ding is zeker, dergelijke excessen doen onze sport geen goed en kunnen we daarom missen als kiespijn.
Verdere info m.b.t. Vogelgriepvirus Klik HIER en ook HIER alsook HIER

 

FAVV België (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) maakt vooralsnog geen melding van vogelgriep-problemen in Italie.....

Europa : Voor wat betreft vogelgriep, is de situatie in Europa stabiel en eerder gunstig.
Het hoogpathogene H5N1 virus wordt sporadisch aangetoond bij in het wild levende vogels (het laatste geval dateert van maart 2010 in Bulgarije), in professionele pluimveehouderijen (de laatste uitbraak dateert van oktober 2008 in Duitsland) of bij pluimvee van hobbyhouders (de laatste uitbraak dateert van maart 2010 in Roemenië). Hoogpathogene virussen van het H7-type werden eveneens gevonden (het laatste geval dateert van oktober 2009 in Spanje).

Het aantonen van het H5N1-virus of van andere hoogpathogene virussen leidt, zoals voorzien in de Europese wetgeving, onmiddellijk tot het opleggen van bestrijdingsmaatregelen die bedoeld zijn om verspreiding van het virus te voorkomen.
Laagpathogene H5- en H7-virussen worden eveneens aangetroffen in Europa.

Dergelijke vondsten zijn niet verwonderlijk gezien deze virussen (en ook andere laagpathogene virussen) voortdurend circuleren bij wilde vogels. Het is pas nadat deze laagpathogene virussen op professionele pluimveehouderijen terecht komen of op hobbybedrijven met grote aantallen pluimvee dat ze voor problemen kunnen zorgen en dat ze tot Europese bestrijdingsmaatregelen zullen leiden (het laatste geval dateert van maart 2013 in Nederland).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROOTSTE ITALIAANSE ZEBRAVINKENSHOW REGGIO EMILIA 22 en 23 SEPTEMBER = GEANNULEERD.
Vanwege de vogelgriep H7N7 in Italie ( Emilia Romagna, Veneto en Lombardije ) is de grootste Italiaanse Zebravinkenshow te Reggio Emilia op 22 en 23 september geannuleerd.
De organisatie is teleurgesteld deze beslissing te moeten nemen vanwege de huidige 'crisis' in de regio.
In Emilia Romagna zijn alle tentoonstellingen en markten verboden. Daarnaast is er een vervoersverbod. 

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.