Inloggen

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

Samen werking NBvV en ANBvV.

 

 Nieuwsbrief samenwerking NBvV en ANBvV .

Nummer 1, mei 2015

Leden ANBvV en NBvV hechten goedkeuring aan onderzoek naar samenwerking

Het informele aftasten naar de mogelijkheid van een verregaande vorm van samenwerking en zo mogelijk integratie tussen de ANBvV en de NBvV heeft sinds zaterdag 9 mei een officiële status gekregen. Zowel het Bondscongres als de Algemene Vergadering van beide bonden hebben hun goedkeuring gehecht aan het voorstel van de besturen om de komende maanden het onderzoek heel concreet op de rails te zetten teneinde te komen tot officiële besluitvorming. Daarmee heeft de intentie om te komen tot concrete resultaten draagvlak gekregen in beide bonden die nu ook daadwerkelijk aan de slag kunnen.

Het proces, dat onder verantwoordelijkheid van beide hoofdbesturen plaatsvindt, zal worden gecoördineerd door een projectgroep waarin bestuurders van beide bonden zitting hebben. In de projectgroep hebben zitting; namens de ABVvV, Rein Grefhorst, Onno Bijlsma en Anne Houtkooper en namens de NBvV, Klaas Snijder, Dirk Verburg en Ton Koenen. De instelling van diverse werkgroepen op basis van onderwerp(en) zal moeten leiden tot advisering over de haalbaarheid van tal van zaken die nader bekeken dienen te worden. Deze werkgroepen zullen advies per onderwerp uitbrengen aan de projectgroep, die vervolgens tot een eindadvies aan de beide hoofdbesturen zal komen. De verwachting is dat met het voltooien van het proces in elk geval een jaar gemoeid zal zijn.

Een eerste – en zeker niet onbelangrijk - resultaat is al geboekt. Beide bonden hebben de intentie uitgesproken om al in januari 2016 een gezamenlijke Bondsshow te organiseren in de Americahal in Apeldoorn. Twee werkgroepen gaan de uitvoerbaarheid onderzoeken, te weten; een werkgroep bestaande uit keurmeesters van beide bonden die moet onderzoeken wat er nodig is om de keurtechniek op elkaar aan te laten sluiten, en een werkgroep die de organisatorische aanpassingen rondom de bondsshow in kaart moet brengen. Beide werkgroepen gaan nog in mei van start.

Het hele samenwerkingsproces wordt zoveel mogelijk met de achterban van beide bonden gedeeld. We kiezen ervoor een gezamenlijke nieuwsbrief uit te geven die op dezelfde dag.

Deze info komt van http://kanarioloog.skyrock.com/

. . . Zooeasy . . . Quiko . . . Giantel . . . Bird shop . . . J & J . . . Easyyem . . . Heesakkers . . . Vaesen . . . Comed . . . Kweekkooi.be . . . kaf o matic . . . Witte Molen . . .

X

Copyright

Kopiëren van tekst is niet toegestaan.